Skip to content

Piecas svarīgas lietas, par kurām pabrīdināt mājas pieskatītāju

Atstāt savu māju citas personas uzraudzībā var būt biedējoši, bet tomēr no otras puses skatoties daudz drošāk. Ja plāno ceļot un nebūt mājā pat vairākas nedēļas, ir vēlams nolīgt kādu cilvēku, kurš būtu gatavs pieskatīt un saglabāt labā stāvoklī tavu māju un iekšējo kārtību. Bet, lai pieskatītājam nav jāuztraucas par dažādām lietām, kuras noteikti būtu jāpaveic, iesakām iepriekš pastāstīt par svarīgākajām lietām, kuras ir jāzina, un par kurām nevajadzētu uztraukties.

1. Atkritumu izvešanas diena
Jums vajadzētu pierakstīt un nolikt redzamā vietā atkritumu izvešanas dienu savam mājas reģionam, jo šīs dienas mēdz atšķirties dažādās vietās. Atkritumu savākšanas dienu nevajadzētu nokavēt, jo pretējā gadījumā līdz nākošai izvešanas dienai būs uzkrājies liels lērums ar nevajadzīgām lietām, kas var sākt arī smakot un взять кредит онлайн. Tāpat jāatceras par svarīgiem datumiem, kā elektrības skaitītāju lasījumi, ūdens skaitītāju lasījumi un viss cits, ko tu pats, savas prombūtnes laikā, nepaspēsi paveikt, bet it ļoti nepieciešams.

2. Informācija par citiem darbiniekiem, iedzīvotājiem
Ja jums ir nolīgts dārznieks vai apkopēja, kuri regulāri ierodas tavās mājās, lai veiktu savus pienākumus, tad mājas pieskatītājam būtu jābūt informētam par šīm dienām. Jāinformē par ko katrs cilvēks ir atbildīgs, kurā vietā viņam jāstrādā . Protams, paralēli arī šai informācijai, nepieciešams pastāstīt darbiniekiem par mājas pieskatītāju, lai arī viņi nepārprot situāciju, ieraugot mājā svešu personu.

3. Signalizācijas paroles
Ja tavā mājā ir ierīkota signalizācija, tad mājas pieskatītājam vajadzētu zināt tās paroles, lai ikreiz, pametot mājas, var ieslēgt. Nepieciešams arī brīdināt par papildus parolēm, ja netīšām ir ievadīts kas cits. Tāpat atbildīgo personu tālruņa numuri, lai atceltu viltus trauksmi, ja tāda gadīsies. Tāpat nepieciešams arī pabrīdināt signalizācijas un drošības kontroles kompāniju par to, ka mājās atbildīgais ir cits cilvēks, tavas prombūtnes laikā. Kad būsiet atpakaļ no atvaļinājuma, neaizmirsti nomainīt jaunu signalizācijas drošības paroli. Jo mājas pieskatītāja darbs ir beidzies.

4. Vietas, kur nevajadzētu iet
Ja tavā mājā ir kādas telpas, kurās tu nevēlies, lai pieskatītājs dodas – noteikti pasaki to. Un tad, ja mājā kādā telpā notiek remonts, noteikti nepieciešams pabrīdināt, lai neapdraudētu pieskatītāja drošību. Noteikti arī lietas, kuras nevēlies, lai tiek aizskartas, vai svarīgi priekšmeti var tikt nolikti kādā vietā, kur noteikti nerādītos acīs. Par šādām “apslēptām” lietām nav jāsaka pieskatītājam, ja nevēlies, lai tās atrastu. Tie varētu būt svarīgi dokumenti vai kas cits, ko nevēlies ņemt līdzi.

5. Dīvaini trokšņi
Katrai mājai var būt savi trokšņi, kas svešiniekam varētu radīt jautājumus vai потребительский кредит. Lai mājas pieskatītājs varētu justies ērti un komfortabli, jau laicīgi pasaki par trokšņiem, kas var nākt no kādas elektroiekārtas, mēbelēm, grīdas vai kā cita. Ja nepabrīdināsi par kādas tehnikas bojājumiem, pieskatītājs var raizēties, ka to ir sabojājis savā uzturēšanās laikā, tāpēc laicīgi novērs šādas raizes.