„ Jednotlivé projekty rodinných domov, ako aj technický popis k projektom rodinných domov, sa považujú za diela architektonického umenia v zmysle zák. č. 234/2000 Z.z. (autorský zákon v znení neskorších predpisov) a sú v zmysle tohoto zákona chránené.“O nás

Bývanie v rodinnom dome má svoje nesporné výhody.

Bezprostredný kontakt s prírodou je jednou z prvoradých hodnôt. Predovšetkým rodiny s deťmi určite ocenia blízkosť prírody: trávy, kríkov, ovocných stromov, živočíchov,... a jej vplyv pri výchove malých bytostí - detí.

Projekt rodinného domu má byť "ušitý na mieru" práve Vašim požiadavkám. Uplatnite svoju fantáziu, reailizujte svoje sny o bývaní...

Projekty rodinných domov sa majú vyznačovať kvalitne spracovaným - úsporným - pôdorysom. Ten má podstatný vplyv na nízke stavebné náklady a ekologický aspekt.

Patrí k tomu aj rozumné zaobchádzanie s primárnou energiou (plyn,elektrická energia,...), ako aj väčší dôraz na využívanie slnečnej energie už pri projektoch rodinných domov a tým podmieňujúce šetrenie prírodných zdrojov, napríklad presklením konštrukcií na južnej strane.

A, v neposlednom rade, je bývanie (v rodinnom dome) len "Vaše". Niekoľko rokov, desaťročí. Preto ho treba realizovať kvalitne!